Restaurang Strandstugan

10 augusti i år stänger Restaurang Strandstugan, förmodligen för gott

I mitten av juli i år blev Långasands fastighetsägareföreningen (härefter kallad föreningen) kontaktad av Ove och Stellan Pettersson, två av delägarna av Restaurang Strandstugan (härefter kallad Strandstugan). Bakgrunden är att sedan de nuvarande ägarna tog över Strandstugan 1999, har man bedrivit verksamhet där. Restaurangen har i olika omgångar, byggts om, byggts till och reparerats och nu går det inte längre möjligt att åtgärda de skavanker som Strandstugan – och framförallt köket - dras med.

Som ägarna ser det, är alternativet att riva den befintliga restaurangen och bygga en ny restaurang. Tidigare har restaurangens verksamhet finansierats av tomtförsäljning, men eftersom ägarna inte säger sig ha några fler tomter till salu, behövs nybygget finansieras på annat sätt. Ägarna tänker bygga 20-25 bostadsrätter i anslutning till restaurangen och på så sätt bekosta nybygget. Tanken är också att restaurangbyggnaden, förutom en helårsöppen restaurang, även ska rymma en övervåning där det ska finnas en lokal som kan användas för olika ändamål. Den kan t ex fungera som möteslokal, festlokal, utställningslokal etc. Placering av restauranger och bostadsrätter är inte bestämt i dagsläget. Ett förslag är att den nya restaurangen byggs på dess nuvarande plats, alternativt på andra sidan Långasandsvägen, mitt emot den nuvarande restaurangen. Lägenheterna kan placeras mittemot restaurangen, eller någon annanstans. Det finns även ett tredje förslag att bygga den nya restaurangen närmare stranden, men det bedömer ägarna inte som aktuellt i dagsläget. Ägarna har varit i kontakt med två kommunpolitiker i Falkenbergs kommun och säger att de är positiva till förslagen.

Ägarna ville i det första mötet bjuda in föreningen att delta i processen och även vara med att utforma den nya restaurangen. Föreningen svarade att de först måste ta reda på vad medlemmarna tycker, innan föreningen kan delta. Som ett resultat av detta bjöd ägarna in till ett möte, som hölls 24 juli 2019 på Strandstugan. Nedan följer en sammanfattning av mötet.

På mötet fanns ägarna med, samt ordföranden för föreningen, Thérèse Troedsson, som även fungerade som moderator. Det blev en stor uppslutning, med ett 70-tal deltagare. Efter en snabb handuppräckning stod det klart att i runda slängar hälften av de närvarande är medlemmar i föreningen. Merparten av de närvarande är ”sommarboende”, ca ¼ ”deltidsboende” (dvs mer än bara sommarmånaderna) och ca ¼ är åretruntboende.

Stellan Pettersson redogjorde kort för bakgrunden (som ovan) och Ove Pettersson redogjorde för planerna för det nya bygget (som ovan).

Deltagarna fick sedan möjlighet att skriftligt yttra sig i frågan, ur olika perspektiv. Detta dokument är en sammanfattning av de synpunkter som kom fram.

Efter detta åsiktsutbyte sammanfattades informationen och nästa steg diskuterades. För ägarnas del, betyder det att de kommer att fortsätta diskussioner med Kommunpolitikerna, arkitekter mm. För förningens räkning beslöts det att föreningens ordförande kommer fortsätta undersöka vad förenings medlemmar vill och även delta i möten tillsammans med ägarna för att fortsätt hållas informerad. Den kommunikationskanal, för information, som förslogs är föreningens hemsida. Om du som medlem i föreningen önskar engagera dig i frågan, eller uttrycka dins synpunkter, vg skriv till ordforande@langasand.se Hemsidan kommer att uppdateras med information löpande.

Vid datorn,
Thérèse Troedsson
Långasand 2019.07.26