Årsmöte - 2024

Kallelse till Årsmöte 2024 kommer under våren.

Preliminärt tidpunkt är satt till kl 9:00 tisdag den 30 juli.

Protokoll från mötet 2023

Protokoll årsmöte 2023 (pdf)
Protokoll konstituerande möte 2023 (pdf)

Arrangeras av styrelsen i Långasands Byalag.