Välkomna till

Soliga Långasand!

Vi i den ideella föreningen Långasands Byalag är arrangörer och initiativtagare till flera olika aktiviteter i området.

I år hoppas vi att vi ses för valborgsfirande följt av midsommardans, tipspromenader, sandbyggartävling, boule, drakflygning mm.

Välkomna!

prisutdelning

Stötta föreningen med ett medlemskap!

Årsavgiften är 200kr/familj, betalas in på Swish 123 624 47 76 alt BG 5352-6950. Ange din email vid inbetalning.

Vill du vara med att hjälpa till?

Vi söker medhjälpare till våra aktiviteter. Hör av dig på hej@langasand.se!

Vi letar också efter två nya styrelsemedlemmar för inval vid kommande årsmöte. Vill du vara med, hör dig till hej@langasand.se!

Information gällande Eftra 3:3

Samrådstiden är 19/4-17/5.

Byalaget har författat ett yttrande baserat på den enkät som medlemmarna i byalaget tagit del av.
Yttrandet finns att läsa här: Yttrande Eftra 3:3

Stort tack till alla som svarat på enkäten och till den arbetsgrupp som författat yttrandet.

Fram tills samrådstidens slut 17 maj uppmuntras att personligen lämna in synpunkter till kommunen. Se detaljer och kontaktinformation på kommunens sida nedan:

https://vaxer.falkenberg.se/falkenbergvaxer/detaljochoversiktsplaner/pagaendedetaljplaner

Råttproblem?

Vissa fastigheter har haft problem med råttor. Hör i första han av er till ert försäkringsbolag, men vi sammanställer gärna läget i området. Maila Hans Andersson, hans.andersson@langasand.se, och berätta om ert eventuella problem.