Naturstigen

Här i Långasand pågår sedan 2008 ett naturvårdsprojekt med syftet att restaurera och bevara de öppna sandmarkerna. Detta genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen och tre lokala föreningar (Långasands Byalag och Samfällighetsföreningen i Långasand samt Ullarp-Skällentorp vägförening).

Naturstigen tar dig en vacker slinga på 2.5km där du kan läsa om den lokala naturen och naturvårdsprojektet på tio informationsskyltar. Skyltarnas placering hittar ni på kartan nedan.

Passa på att göra en avstickare till Rodhondendrondalen som ni hittar nära skylten längst bort från stranden.

Området är platt och lätt att gå, större delen på grässtig över ängarna. Vissa skyltar behöver dock några steg ut från befintliga stigar för åtkomst.Stigfinnare: Hans Andersson