Skyddsjakt

Har ni problem med skadedjur vid er fastighet?

Enligt gällande regler ringer fastighetsägare till kommunen.

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenberg
miljo.halsa@falkenberg.se
Telefon: 0346-88 60 00