VID NÖDLÄGE RING ALLTID 112 FÖR HJÄLP

Hjärtstartare

Föreningens hjärtstartare finns vid restaurang Nya Strandstugan, Långasandsvägen 3, 311 96 Heberg.

Hjärtstartaren är placerad på utsidan av byggnaden vid uteserveringen.

Hjärtstartaren på utsidan vid uteserveringen

Om hjärtstartaren använts

Kontakta Carl Tönsgård på tel 0703-140105 eller på mail ordforande@langasand.se.

Modell - Philips HS1

Hjärtstartare modell Philips HS1

Rutiner för underhåll

2ggr per år genomförs kontroll av enheten av styrelsen.

För kontroll gör följande:

  1. Lossa luckan på skåpet, ett larm kommer tjuta.
  2. Kontrollera datum på elektroderna (både för barn och vuxna).
  3. Tryck på i-knappen på hjärtstartaren. Om batterier behöver bytas eller något annat fel är upptäck talar en röst om detta.