Långasands Byalag

Org.nr: 802431-0305 Ideella föreningar

Adress: c/o Carl Tönsgård, Kullavägen 15, 31196 HEBERG

STYRELSE:

Ordförande Carl Tönsgård, Kullavägen 15 Tel: 070-3140105 E-post: ordforande@langasand.se
Vice ordförande Jan-Peter Idström
Kassör Ylva Rudling E-post: kassor@langasand.se
Sekreterare Ingrid Tönsgård E-post: sekreterare@langasand.se
Ledamot Hans Andersson, Trossnäsvägen 24
Ledamot Kerstin von Braun
Ledamot Kicki Broholm