Långasands Fastighetsägareförening

Org.nr: 802431-0305 Ideella föreningar

Adress: c/o Thérèse Troedsson, Industrigatan 8, 112 46 STOCKHOLM

STYRELSE:

Ordförande Carl Tönsgård, Kullavägen 15 Tel: 070-3140105 E-post: ordforande@langasand.se
Sekreterare Jenny Julin E-post: sekreterare@langasand.se
Kassör Lena Brännström, Ringstraststigen 14 E-post: kassor@langasand.se
Vice ordförande Hans Andersson, Trossnäsvägen 24
Ledamot Ingrid Tönsgård