Långasands Fastighetsägareförening

Org.nr: 802431-0305 Ideella föreningar

Adress: c/o Thérèse Troedsson, Industrigatan 8, 112 46 STOCKHOLM PlusGiro: 257 71-7

STYRELSE:

Ordförande Thérèse Troedsson, Trossnäsvägen 35 Tel: 070-5395064 E-post: ordforande@langasand.se
Sekreterare Marie Pettersson, Trossnäsvägen 32 E-post: sekreterare@langasand.se
Kassör Karin Hellberg E-post: kassor@langasand.se
Vice ordförande Carl Tönsgård, Kullavägen 15
Ledamot Hans Andersson, Trossnäsväg 24
Ledamot Lena Brännström, Ringstraststigen 14
Ledamot Krister Gunnarsson, Ringstraststigen 2