Service

ÅTERVINNING - Grovsopor - OBS! återvinningskort behövs.

Sandladan - Falkenberg för öppettider mm hänvisas till Vivabs hemsida http://www.vivab.info/

Besked om återvinning i Långasand

Som ni kanske redan har märkt har Vivab beslutat att ta bort den mobila återvinningen i år, som med jämna mellanrum ställts ut vid fotbollsplanen. Föreningen har varit i kontakt med Vivab vid ett par tillfällen för att diskutera alternativ, men som det ser ut nu kommer Vivab inte att ställa ut några mobila containrar i år. Föreningen fortsätter dock diskussionerna för att försöka hitta en lösning och undersöker också möjligheten att samverka med andra föreningar i Långasand.

ÅTERVINNING - Glas

Långasand Strandparkeringen

Utställda under april - september.

ÅTERVINNING - Tidningar, Glas, Kartong, Wellpapp, Plast, Metall, Kläder.

Heberg Gamla vägen, mittemot Lars Bilverkstad.
Slöinge Vid Boulébanorna på Järnvägsgatan.

Utställda året runt.